Uprawnienia grup użytkowników

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

GrupaUprawnienia
(wszyscy)
  • Czytanie treści stron (read)
  • Edycja stron (edit)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
  • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
Boty
(lista członków grupy)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
  • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Biurokraci
(lista członków grupy)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Edycja uprawnień użytkownika (userrights)
Administratorzy
(lista członków grupy)
  • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
  • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
  • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
  • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
  • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
  • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
  • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
  • Import stron z innych wiki (import)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
  • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
  • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
  • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
  • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
  • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
  • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
  • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
  • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
  • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
  • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
  • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
  • Wyłączenie z ograniczeń dla użytkowników niezarejestrowanych (autoconfirmed)
  • Zmiana stopnia zabezpieczenia i dostęp do edycji stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
  • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
  • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
  • Czytanie treści stron (read)
  • Edycja stron (edit)
  • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
  • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
  • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
  • Przenoszenie plików (movefile)
  • Przenoszenie stron (move)
  • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
  • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
  • Przesyłanie plików na serwer (upload)
  • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
  • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
  • Usuwanie stron (delete)
  • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
  • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)


Legenda:

  • Przyznane uprawnienie
  • Odebrane uprawnienie
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Nawigacja
Narzędzia